Med rymdfarkoster till planeterna

Tisdag den 25 feb 2014 fick vi besök av Jan-Erik Wahlund, docent vid Institutet för rymdfysik i Uppsala. Rymdfarkoster som utforskar vårt planetsystem blir allt vanligare, och instrumenteringen på dem blir allt mer avancerad. Vi befinner oss just nu i en guldålder för...

En utflykt bland livets byggstenar

Torsdag 11 april 2013 inbjöd vi till en föreläsningskväll med Eva Wirström som är astronom på Onsala Rymdobservatorium och har doktorerat i ämnet astrokemi. Hon hade nyligen kommit tillbaka från en forskartjänst hos NASA. De molekyler hon studerar i Vintergatans moln...