Skolverksamhet

Skolorna har hög prioritet för Örebro Astronomi. När du läser om oss framgår det i beskrivningen av vår vision att ett huvudmål är ta vara på det rymdintresse som finns hos de flesta barn för att kunna bidra till att fler vill söka sig till naturvetenskapliga studier när den tiden kommer.

Ny sektion
Inom Örebro Astronomi finns en skolgrupp som i första hand har till uppgift att besöka låg- & mellanstadieklasser. Besök görs också, i mån av resurser, på högstadium och gymnasium.

Solsystemsmodellen som finns utefter Drottninggatan-Storgatan i Örebro har som huvudsyfte att serva skolorna. Material finns på turistbyrån Örebrokompaniet och frågeformulär för uppföljning eller tipspromenad kan rekvireras från Örebro Astronomi.
Guidade turer kan också beställas.

Senaste kommentarer

Arkiv