Samarbeten

Astronomisk Ungdom

Astronomisk Ungdom

Astronomisk Ungdom, AU, är en ideell förening med syfte att främja intresset för astronomi och rymdfart hos unga i Sverige. AU är Svenska Astronomiska Sällskapets ungdomsförening.

Svenska Astronomiska Sällskapet

Svenska Astronomiska Sällskapet

Svenska astronomiska sällskapet utgör en sammanslutning av den astronomiska vetenskapens utövare och vänner i Sverige. SAS grundades år 1919.

Senaste kommentarer

Arkiv