Om oss

Det här är Örebro Astronomi

Föreningen Örebro Astronomi bildades den 18 november 2008. Kontaktperson är ordförande Kjell Olauson, som gärna svarar på dina frågor. Här kan du också läsa våra stadgar!

Örebro Astronomi är en förening som vänder sig till alla i Örebro med omnejd som har ett intresse för astronomi. Man behöver inte ha några förkunskaper och vi välkomnar medlemmar i alla åldrar. Som medlem erbjuds du t.ex. möjlighet att delta i observationskvällar med stora och små teleskop eller i medlemsmöten med fokus på aktuella ämnen. Dessutom anordnas spännande föreläsningar, ofta i samarbete med Örebro Universitet.

Vårt huvudmål är att sprida intresset i vår region för naturvetenskap och teknik i allmänhet och astronomin i synnerhet. Med nya upptäckter som strömmar mot oss varje vecka upplever astronomin nu sin verkliga guldålder och vi vill ta vara på och utveckla det rymdintresse som finns hos allt ifrån lågstadiebarn till pensionärer.

Den modell av solsystemet vi byggt upp genom centrala Örebro har kommit till av just det skälet. Visningskvällar på stan med möjlighet för många människor att kanske för första gången se månen eller en planet genom teleskop är aktiviteter som också är till för att popularisera och väcka nyfikenhet. Att på sikt kunna bygga upp ett observatorium är ett långtidsprojekt i samma anda.

Vi hoppas förstås att medlemmarna ska delta i våra aktiviteter men även om man sällan eller aldrig skulle ha möjlighet till det, uppskattar vi ändå alla dem som vill vara med och stödja föreningen och bidra till att vi kan få mycket gjort.

Senaste kommentarer

Arkiv