VILL DU SE ETT SVART HÅL?

VILL DU SE ETT SVART HÅL?

Vi har väntat i över 100 år men idag kanske det händer! Svarta hål har eggat vår fantasi ända sedan 1915 när Einstein publicerade sin allmänna relativitetsteori. Ganska snart började man ana de extrema konsekvenser som den nya gravitationsteorin medförde.

En tillräckligt stor massa samlad inom en tillräckligt liten volym borde kollapsa till ett svart hål, något som till och med Einstein hade svårt att ta till sig. Sedan dess har vi tvingats acceptera att dessa osannolika fenomen faktiskt existerar. Vi kan t ex observera vad som händer runt omkring det enorma svarta hål som finns i Vintergatans centrum. Ett stort antal stjärnor rör sig i banor runt en gemensam medelpunkt. Stjärnorna går att se men inte det gigantiska objekt runt vilket de cirkulerar. För att kunna knyta alla dessa stjärnor till sig krävs en massa som motsvarar 4 miljoner stjärnor av vår egen sols storlek. Ändå ser platsen ut att vara helt tom! I ett svart hål har den väldiga massan kollapsat till en oändligt liten volym, en s k singularitet. Runt den punkten finns en sfär vi kallar händelsehorisonten. All materia och allt ljus som faller innanför den gränsen är hjälplöst förlorat och kan inte ta sig därifrån. Utanför sfären kan däremot materia samlas i en starkt lysande, roterande skiva som accelereras till hög hastighet. Om någon sådan massa rör sig runt Vintergatans supermassiva svarta hål borde ”hålet” kunna avteckna sig som en mörk kontur mot den lysande skivan.

Problemet är bara att Vintergatans centrum ligger 26.000 ljusår bort. Att fotografera det svarta hålet är därmed lika svårt som att från jorden plåta en apelsin på månen eller ett knappnålshuvud i Tokyo när kameran står i Stockholm. Det borde alltså vara omöjligt. Ändå väntar vi nu med spänning på det första försöket att göra en sådan observation. På en presskonferens kl 15 idag den 10 april kommer nämligen det Europeiska Sydobservatoriet ESO att presentera det första resultatet från EHT, the Event Horizon Telescope. EHT är ett internationellt samarbetsprojekt där stora radioteleskop på flera kontinenter kopplas samman och skapar en virtuell parabol lika stor som jorden. Med hjälp av den hoppas man kunna ta den första bild där konturen av händelsehorisonten, den svarta sfären, kan anas. Örebro Astronomi följer presskonferensen och om eller när en sådan bild presenteras kommer den att publiceras på vår Facebooksida. Håll alltså ögonen på oss där efter kl 15.