Planetsystem runt Proxima Centauri?

Planetsystem runt Proxima Centauri?

Med hjälp av ALMA-observatoriet i Chile har forskare nu upptäckt två band av stoft och damm runt Proxima Centauri, vår närmaste stjärna. De spännande fynden pekar mot att det kan finnas ett välutvecklat planetsystem runt stjärnan.

Strukturer som dessa bälten liknar dem som finns i vårt eget solsystem och utgörs sannolikt av sten och is som är rester från den tid då planeter bildades. Storleken på materialet varierar från små sandkorn till jättelika asteroider.

Stoftbältet närmast Proxima Centauri breder ut sig på ett avstånd som motsvarar en till fyra gånger sträckan mellan solen och jorden. Massan uppskattas till en hundradels jordmassa och håller en temperatur på -230 grader Celsius, samma temperatur som vårt Kuiperbälte.

Proxima Centauri är som tidigare nämnts den stjärna som ligger oss närmast om vi räknar bort solen. Det är en svag röd dvärg som befinner sig fyra ljusår bort. År 2016 upptäcktes planeten Proxima b som därmed är den närmaste planeten utanför vårt solsystem. Proxima b befinner sig långt innanför den innersta stoftringen, bara fyra miljoner kilometer ifrån sin stjärna. I och med ALMA:s observationer finns nu goda förhoppningar om att finna fler planeter.

Enligt huvudförfattaren till denna forskningsrapport, Guillem Anglada, är stoftringarna ett tydligt tecken på att planetbildning pågått tidigare i historien och han hoppas att vidare studier ska kunna peka ut var de övriga planeterna finns. Anglada ser sin forskning som en liten aptitretare i jämförelse med de upptäckter som ligger framför.

En ytterligare anledning till att Proxima Centauri är extra intressant är att det finns ett projekt vid namn Starshot som syftar till att utforska planetsystemet på plats. Det ska använda sig av mikrosonder fästa på laserdrivna segel och för att kunna planera och genomföra ett sådant jätteuppdrag krävs forskning på stoftets egenskaper runt stjärnan.

Text samt bildkälla: www.eso.org