Du är bestrålad

Du är bestrålad

Torsdag 23 november 2017 får vi besök av Dr. Oscar Larsson från KTH i Stockholm. Föreläsningen hålls i Hörsal T på Örebro universitet och är som vanligt kostnadsfri.

I drygt 100 år har kunskapen om att jorden konstant bombarderas av kosmisk strålning varit ett känt faktum. Idag är forskningen om kosmisk strålning antagligen mer aktuell än någonsin. Dels är vi nära att kunna svara på en av de viktigaste frågor vi ställt oss: ”Varifrån kommer den mest energetiska strålningen?” För att kunna besvara frågan har vi byggt väldigt stora detektorer på olika platser på jorden och vi planerar nu även att flytta den typen av observationer ut i rymden.

Den andra viktiga delen är att den kosmiska strålningen kommer att vara en stor hälsorisk för astronauter att ta hänsyn till vid våra vidare resor i solsystemet. Föreläsningen kommer att börja vid 1900-talets början och därifrån jobbar vi oss fram till dags datum.

Välkommen!