Jordliknande planet funnen hos solens granne!!!

Proxima b

Säg hej till vår nya granne – Proxima b.

Det är en jordstor planet som kretsar kring vår närmaste stjärna Proxima Centauri. Värdstjärnan tillhör ett stjärnsystem på tre stjärnor tillsammans med Alfa Centauri A och B som ligger i stjärnbilden Kentauren.

ESO (Europesika sydobservatoriet) tillkännagav idag upptäckten som gjordes vid ESO:s La Silla-observatorium i Atacamaöknen i Chile. La Silla är bas för flera stora teleskop, bland annat instrument som är utformade för att söka efter just planeter som kretsar kring andra stjärnor.

Den röda dvärgstjärnan Proxima ligger bara 4,25 ljusår bort från jorden. Vi kommer alltså aldrig hitta någon exoplanet närmare än så här. Det har länge diskuterats om det kan finnas planeter med möjlighet till atmosfär runt just den här typen av röd dvärgstjärna, en s k M-stjärna. Ungefär 75% av alla stjärnor i Vintergatan är röda dvärgar. Och nu visar det sig alltså att vi kanske funnit just en sådan planet, vilket ökar chansen för liv någon annanstans i universum betydligt.

Den länge eftersökta planeten gör ett varv runt sin svala röda stjärna var 11:e dag. Temperaturen är lagom för att flytande vatten skulle kunna finnas på dess yta. Denna steniga värld har en massa på minst 1,3 gånger jordens och visst kittlar det tanken att den kan ha möjligheten att uppehålla liv. Den vetenskapliga milstolpe vi nu passerar kan i framtiden kanske komma att förändra vår syn på galaxen.

Enligt beräkningar har Proxima b en yttemperatur på -40 grader. Om jorden hade saknat atmosfär skulle vår genomsnittstemperatur ha legat på -20. Man vet ännu inte om den nyupptäckta planeten har någon atmosfär men har den det tar sig temperaturen över nollan. Det innebär att flytande vatten skulle kunna finnas där. Detta är givetvis bara spekulationer, men framtida observationer kan ge ett svar. Forskarna har även förhoppningar om att Proxima Centauri omger sig med fler planeter än denna.

Men innan vi bli alltför uppspelta så ska vi komma ihåg att termen ”jordliknande” egentligen kan vara ganska missvisande. Den används ofta för att beskriva en exoplanet som har ungefär samma storlek som jorden, är stenig och kretsar inom en given stjärnans beboeliga zon, alltså på ett avstånd där det inte är för varmt och inte för kallt för att vatten ska kunna vara flytande.
På jorden finns det flytande vatten vilket är en förutsättning för liv, så som vi känner det. Att hitta en främmande värld i stjärnans beboeliga zon är spännande och öppnar för möjligheterna till utomjordisk biologi. Men det är inte bara avståndet till solen som gör jorden beboelig. Vi har en tjock atmosfär, en skyddande magnetosfär, samt en mängd andra ingredienser för en livgivande värld. Den enda planet vi verkligen vet är jordliknande är just – jorden.

Proxima b kretsar cirka 7 miljoner kilometer från sin värdstjärna, vilket bara är 5 procent av avståndet mellan jorden och solen. Det är mycket närmare än Merkurius bana runt solen i vårt solsystem, men stjärnan är också långt ljussvagare än solen. Trots Proxima b:s tempererade bana kan förhållandena på dess yta påverkas starkt av utbrott i ultraviolett ljus och röntgenstrålning från stjärnan. Klimatet på planeten är helt olikt jordens, på grund av den starka strålningen från värdstjärnan och hur planeten har bildats, och man tror inte att den har årstider.
Trots att vi ännu inte har alla svaren så får vi ändå minnas denna onsdag som en historisk dag. Dagen när vi börjar begrunda en spännande ny värld bara ett galaktiskt stenkast från jorden.