Jätteupptäckt! Gravitationens svallvågor existerar verkligen

LIGO

100 år efter att de förutspåddes, har nu gravitationsvågor observerats! Om dagens meganyhet visar sig hålla för prövning leder det till ett av de mest givna nobelprisen i fysik. Den sista stora pusselbiten i den allmänna relativitetsteorin bekräftas och ett helt nytt fönster mot universum slås upp!

Vid en pågående presskonferens vid National Science Foundation i Washington DC meddelas just nu att de länge eftersökta gravitationsvågorna har hittats med hjälp av jätteanläggningen LIGO (Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory) som byggts för att detektera gravitationsvågor. Experimentet är ett omfattande samarbetsprojekt som involverar cirka 900 forskare.

Men vad är då gravitationsvågor och hur har man upptäckt dem?

Precis som vågor kan uppkomma på vattnet när t. ex. en båt glider fram, kan även vågor bildas i det vi kallar rumtiden. Objekt med stor massa och snabb rörelse skapar gravitationsstrålning i form av pulserande vågor. Enligt allmänna relativitetsteorin rör de sig med ljusets hastighet som fluktuationer i rumtiden.

Här är källan till upptäckten:

I en galax långt borta fanns två svarta hål som var för sig vägde motsvarande cirka 30 solar. Dessa två rörde sig i omloppsbana mycket nära varandra. De båda ”hålen” var inte större än ca 20-30 mil tvärs över. De närmade sig varandra mer och mer, till slut i hastigheter nära ljusets. Den sista stunden i sina liv rörde de sig kring varandra med flera hundra varv i sekunden. De kolliderade och bildade ett nytt, större svart hål. Det hela utspelade sig för 1,3 miljarder år sedan och det skapades vågor i rumtiden som bredde ut sig med ljusets hastighet. Förra året nådde vågorna fram till oss.

LIGOs anläggning är formad som ett ”L” där de båda armarna är ca 4 km långa. Med hjälp av ljus som delas upp och återförenas har man kunnat upptäcka när dessa vågor passerade rakt igenom jorden. Instrumenten är så känsliga att de kan upptäcka en skillnad på dessa 4 km med en precision på en tusendel av en protons diameter! LIGO är egentligen två anläggningar i olika delar av USA och eftersom de är två, kan man lokalisera källan till vågorna.

Genom historien har människan främst förlitat sig på olika former av ljus för att observera universum. Men nu kanske vi står i startgroparna för att kunna se universum med en ny uppsättning ”ögon” som inte är beroende av ljus.

Med detta helt nya fält inom astronomin – gravitonastronomi – skulle man exempelvis kunna se vad som sker inuti en supernova. Gravitationsvågor bär nämligen med sig information om rörelserna av objekten i universum. Eftersom gravitationsvågor inte interagerar med materia (till skillnad från elektromagnetisk strålning), så färdas de genom universum helt obehindrat och vi kommer att se dem i den form de skapades.

Detta ger oss möjligheten att se det som tidigare för oss varit okänt.
Varje gång människan öppnat nya ”ögon” mot rymden har vi upptäckt något oväntat som revolutionerat hur vi sett på vårt universum och vår plats i det.

Vill du veta mer, läs gärna Robert Cummings uppdateringar här:http://www.popularastronomi.se/20…/…/gravitationsvagor-ligo/