Är Marsbilens uppdrag i fara?

Curiosity punka 2

De dryga 9 km som Marsbilen Curiosity har lagt bakom sig sedan den landade för två år sedan har inneburit strapatser av ett slag man inte hade räknat med.

När Curiosity skulle byggas fanns många vägande skäl att göra den så lätt som möjligt, inte minst med tanke på den komplicerade landningsprocessen. Det innebar bland annat att hjulen kläddes med 0,75 mm aluminiumplåt. Efter omfattande tester hade den bevisat sig hålla för alla de påfrestningar som man kunde förutse utifrån erfarenheterna från tidigare Marsfarkoster. Men det visade sig att en obehaglig överraskning väntade.

Efter 14 månaders körning på Marsytan upptäckte man plötsligt ett hål i metallen. Det dröjde ytterligare nästan två månader innan man kunde ta sig en närmare titt. Det man då såg blev något av en chock och ett uppvaknande och under de veckor som följde blev bekymren allt allvarligare och omfattade allt fler hjul. Man tillsatte en specialistgrupp, ett ”Tiger Team”, som tagit ytterligare månader på sig för att sätta sig in i problemet och kunna lägga fram förslag till lösningar.

Men vad är det då som har hänt? Vari består den otrevliga överraskningen? Att det här och var fanns vassa stenar på Mars, det visste man förstås redan. De brukade ofta skjutas åt sidan eller sjunka ned i sanden när ett fordon rullade över dem. I Galekratern där Curiosity befinner sig möttes man istället av pyramidliknande och knivskarpa utskott som är en del av den eroderande berggrunden och som inte kan rubbas över huvud taget. Upprepade passager över sådana uppstickare har tröttat ut metallen och ibland till och med punkterat den direkt.

Är Curiositys uppdrag i fara? Nej, förhoppningsvis inte. Emily Lakdawalla på Planetary Society har författat en lägesrapport utifrån samtal med de direkt ansvariga. (http://www.planetary.org/blogs/emily-lakdawalla/2014/08190630-curiosity-wheel-damage.html). Däckverkstaden ligger bevars alltför långt bort men när man nu satt sig in i situationen och kan vidta åtgärder, tror man att hela programmet ska kunna genomföras. Den konsekvens som vi redan har märkt av är att resan tar längre tid. Man kör betydligt försiktigare och man planerar kortare sträckor där den oländiga terräng som ligger framför kan utvärderas. Och ibland får man, som häromdagen, helt enkelt vända och söka en annan väg.

  • Krister Palm

    Går det inte att se hur det ser ut där Curiosity har kört fram ?