Vad händer när solar dör?

Affisch Hans Olofsson

Professor Hans Olofsson är astronom på Onsala Rymdobservatorium, där han också varit föreståndare. Han är bl a delaktig i utvecklingen av jätteprojekten ALMA och SKA. Torsdagen den 10 april 2014 berättade han om sin forskning kring AGB-stjärnor, slutstadiet för alla normalstora stjärnor inklusive vår egen sol. Hur går det till när de atomer vi själva består av bakas samman i en stjärnas inre och sedan, genom en dramatisk process, sprids för (sol)vinden för att bilda nya världar? Här finns nycklarna till att förstå hela den utveckling som började för 13,8 miljarder år sedan och pågår än idag.

  • wtf

    WTF